• LED数显驱动-3线/4线接口
 • LED数显驱动-两线接口
 • LED数显恒流驱动-两线接口
 • LED数显驱动-I2C接口
 • LED数显驱动-3线/4线接口>

  型号 通讯接口 电源电压 静态电流/待机电流 电路段(+)/位(-) 驱动点阵 共阴驱动 共阳驱动 按键 灰度 封装 
  VK1616 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 28 7段4位 4段7位 --- 8级 SOP16/DIP16
  VK1618 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 35/36/35/32 5段7位/6段6位
  7段5位/8段4位
  7段5位/6段6位
  5段7位/4段8位
  5X1 8级 SOP18/DIP18
  VK1620 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 48/45/40 8段6位/9段5位
  10段4位
  6段8位/5段9位
  4段10位
  --- 8级 SOP20
  VK1624 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 77/75/65/56

  11段7位/12段6位
  13段5位/14段4位

  7段11位/6段12位
  5段13位/4段14位
  -- 8级 SOP24/DIP24
  VK1S68C STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 70/66/60/52 10段7位/11段6位
  12段5位/13段4位
  7段10位/6段11位
  5段12位/4段13位
  10×2 8级 SSOP24
  VK1Q68D STB/CLK/DIO 5V  (3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 70/66/60/52 10段7位/11段6位
  12段5位/13段4位
  7段10位/6段11位
  5段12位/4段13位
  10x2 8级 QFN24L
  (4mm*4mm)
  VK1668 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 70/66/60/52 10段7位/11段6位
  12段5位/13段4位
  7段10位/6段11位
  5段12位/4段13位
  10×2 8级 SOP24
  VK1628 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/140mA 70/66/60/52 10段7位/11段6位
  12段5位/13段4位
  7段10位/6段11位
  5段12位/4段13位
  10×2
   
  8级 SOP28
   
  VK1S38A STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50//140mA 64 8段8位 8段8位 8×3 8级 SSOP24
  VK1638 STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/120mA 80 10段8位 8段10位 8×3 8级 SOP28
  VK1629A STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/120mA 128 16段8位 8段16位 --- 8级 SOP32
  VK1629B STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/120mA 112 14段8位 8段14位 8×2 8级 SOP32
  VK1629C STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/120mA 120 15段8位 8段15位 8×1 8级 SOP32
  VK1629D STB/CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/120mA 96 12段8位 8段12位 8×4 8级 SOP32
  VK6932 STB/CLK/DIN 5V(3.0~5.5V) <0.1mA/-- max.50/140mA 128 8段16位 16段8位 --- 8级 SOP32
  VK1629 STB/CLK/DIN/DOUT 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.50/120mA 128 16段8位 8段16位 8×4 8级 LQFP44

 • LED数显驱动-两线接口>

  型号 通讯接口 电源电压 静态电流/待机电流 电路段(+)/位(-) 驱动点阵 共阴驱动 共阳驱动 按键 灰度 封装
  VK1640 CLK/DIN 5V(3.0~5.5V) <0.1mA/-- max.50/140mA 128 8段16位 16段8位 --- 8级 SOP28
  VK1640A CLK/DIN 5V(3.0~5.5V) <0.1mA/-- max.50/140mA 128 8段16位 16段8位 --- 8级 SSOP28
  VK1640B CLK/DIN 5V(3.0~5.5V) <0.1mA/-- max.50/140mA 96 8段12位 12段8位 --- 8级 SSOP24
  VK1Q60 CLK/DIN 5V(3.0~5.5V) typ.0.3mA/50μA max.25/150mA 32 8段4位 4段8位 7x4 8级 QFN16L
  (3x3mm)
  VK1650 CLK/DAT 5V(3.0~5.5V) typ.0.3mA/50μA max.25/150mA 32 8段4位 4段8位 7x4 8级 SOP16/DIP16
  VK1651 CLK/DIO 5V(3.0~5.5V) <5mA/-- max.25/200mA 28 4段7位 7段4位 7x1 8级 SOP16/DIP16

 • LED数显恒流驱动-两线接口>

  型号 通讯接口 电源电压 静态电流/待机电流 电流段(+)/位(-) 驱动点阵 共阴驱动 共阳驱动 按键 灰度 封装
  VK16D32 SCL/SDA 5V(3.0~5.5V) <1mA/<10μA max.72/600mA 96 8段12位 -- -- 8级 SSOP24
  VK16D33 SCL/SDA 5V(3.0~5.5V) <1mA/<10μA max.72/600mA 128 8段16位 -- -- 8级 SOP28

 • LED数显驱动-I2C接口>

  型号 通讯接口 电源电压 静态电流/待机电流 电路段(+)/(-)  驱动点阵  共阴驱动 共阳驱动 按键 灰度 封装
  VK16K33A SCL/SDA 5V(3.0~5.5V) typ.1mA/1μA max.50/200mA 128 16段8位 8段16位 13×3 16级 SOP28
   
  VK16K33AA SCL/SDA 5V(3.0~5.5V) typ.1mA/1μA max.50/200mA 128 16段8位 8段16位 13×3 16级 SSOP28
  VK16K33B SCL/SDA 5V(3.0~5.5V) typ.1mA/1μA max.50/200mA 96 12段8位 8段12位 10×3 16级 SOP24
  VK16K33BA SCL/SDA 5V(3.0~5.5V) typ.1mA/1μA max.50/200mA 96 12段8位 8段12位 10×3 16级 SSOP24
  VK16K33C SCL/SDA 5V(3.0~5.5V) typ.1mA/1μA max.50/200mA 64 8段8位 8段8位 8×3 16级 SOP20